Para kay William

Isang taon na ang lumipas

Mula noong ikaw ay barilin

Ng mga asong ulol ng dilim

Sa utos ng pinunong duwag

Tatlong bala ang tumama

Ang isa nga’y sa iyong puso

Marahil ang bilang ng itinumba

Sa kanila’y sukatan ng tagumpay

Subalit ano man ang pilit nila

Dakila mong ala-ala’y di mailibing

Patuloy nilang itinatanggi

Kinukumbinsi ang mga sarili

Buhay mo’y wala nang saysay

Subalit tulad ng mga dakilang nauna

Binhi ng paglaban at paglaya

Sa mapaniil,mapangaliping sistema

Naitanim sa aming puso’t diwa

Lalong pinalago ng iyong pawis at dugo

At sa iyo ngang kinabuwalan

Marami ang bumangon nagpatuloy

Sila naman ngayon ang sinisipat

Nitong mga asong ulol na sa liwanag

Nama’y bahag ang mga buntot

Tila hindi na talaga sila matututo

Paulit-ulit ang kasaysayan sa pagsabi

Hindi mamatay ang pagaaklas

Ilang libo man ang dukutin at patayin

Hangga’t umiiral ang bulok na sistema

At bayan ay saklot ng dilim at dahas

Libu-libo ang uusbong, babangon

Upang buwagin palitan ang kasalukuyan

At hawanin ang daan tungo sa paglikha

Sa isang tunay na malayang bukas

-tula ni Kimberly Quitasol

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s